HOME | ABOUT | TESTIMONIALS | PRESS | RESOURCES | QUOTES | BLOG | CONTACT

QUOTES

There are victories of the soul and spirit. Sometimes,
even if you lose, you win.

     Elie Wiesel, writer; Nobel Peace Prize, 1986

Există victorii ale sufletului și ale spiritului. Uneori, chiar dacă pierzi, câștigi.
    Elie Wiesel, scriitor; Premiul Nobel pentru Pace, 1986


To last, you need to be real.

    Edward G. Robinson, legendary Hollywood actor and art collector

Ca să durezi trebuie să fii real.
    Edward G. Robinson, actor legendar la Hollywood și colecționar de artă


Ideologies separate us. Dreams and anguish bring us together.
    Eugene Ionesco, playwright and dramatist

Ideologiile ne separă. Visele și suferința ne apropie.
    Eugene Ionesco, autor dramatic și dramaturg

The world is the dream of our soul.
    Mihai Eminescu, Romania’s most well-known and influential poet who
    continues to have a profound impact on Romanian culture. It has been
    said that if Eminescu had written in English, his fame would have rivaled
    Shakespeare.

Lumea-i visul sufletului nostru.
    Mihai Eminescu, cel mai cunoscut și influent poet român care continuă să
    aibă un impact profund asupra culturii românești. Se spune că dacă Eminescu
    ar fi vorbit sau scris în engleză, faima sa ar fi rivalizat cu cea a lui Shakespeare.


Power is being able to have the courage to do what you love.

    Anastasia Soare, Hollywood-based natural beauty expert

Puterea este capabilitatea de a avea curajul să faci ceea ce iubești.
    Anastasia Soare, expert frumusețe la Hollywood


Our manmade laws are never good enough, they always change, they can never fix your problems. But the laws of the divine are always the same, they are eternal. When we learn and apply the eternal laws we become divine.
    Carmen Harra, Ph. D., psychologist, author

Legile făcute de om nu sunt niciodată suficient de bune, întotdeauna se schimbă, ele nu pot să-ți resolve problemele. Însă legile divinității sunt mereu aceleași, sunt eterne. Când învățăm și aplicăm legile eterne devenim divini.
    Carmen Harra, parapsiholog, autor


Never deny your roots, for they are the branches of your future.
    Aura Imbarus, author

Nu renuna la rădăcinile tale, pentru că ele sunt ramurile viitorului tău.
    Aura Imbarus, autor

Romanian folklore is sacred, starting with the first musical note
until the last one.

    Gheorghe Zamfir, world famous pan flute musician

Folclorul românesc este sacru, de la prima până la ultima notă.
    Gheorghe Zamfir, maestru al naiului de renume mondial

It’s more important to give life to years than to give years to life.
    Dr. Ana Aslan, life extension pioneer

Este mai important să dai viață anilor decât să dai vieții ani.
    Dr. Ana Aslan, cercetătoare a Elixirului Vieții

People can be divided into two categories: those who are looking for the sense of life without finding it, and those who have found it without looking for it.
    Emil Cioran, essayist, philosopher

Oamenii pot fi împărțiți în două categorii: cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute.
    Emil Cioran, eseist, filozof

The way to create a miracle is to believe that you can do it. The rest is easy.
    Nicolae Iorga, writer, philosopher

Cea mai mare minune este să crezi că poți face una. Restul e ușor.
    Nicolae Iorga, scriitor, filozof

 

 

Follow us:
Diana      Matthew


Other Hoshin Media Products

Hoshin Media products are available from Amazon.com

Hoshin Media Products The Hoshin Success Compass The Golden Ratio & Fibonacci Sequence The Divine Code The Divine Code Genius Activation Quote Book The Golden Ratio Lifestyle Diet The Millionaire's MAP

RELATED SITES:


Hoshin Media